Aminosyror

Aminosyror är byggstenar som bygger upp protein. Aminosyror är livsnödvändiga för våra funktioner i

kroppen likt immunförsvar, för våra muskler samt vår ämnesomsättning. Tillskott av aminosyror bidrar till muskeluppbyggnad, påskyndar återhämtning samt motverkar muskelnedbrytning.

AMINOSYROR

Tillskott av aminosyror bidrar till muskeluppbyggnad, påskyndar återhämtning samt motverkar muskelnedbrytning.

De livsnödvändiga byggstern

Det finns sammantaget 20 olika aminosyror som delas in i essentiella samt icke essentiella. För att vår kropp skall fungera optimalt krävs alla 20 aminosyror. Essentiella aminosyror består av 8 olika aminosyror vilka betecknas EAA (Essential Amino Acid) EAA

är därmed aminosyror som kroppen på egen hand inte kan producera och vi måste därigenom inte dessa genom kosten. EAA som

kosttillskott lämpar sig därmed väldigt bra som komplement till kosten. Av dessa åtta aminosyror är tre grenade aminosyror vilka kallas BCAA (Branched-chain amino acid) De icke essentiella är därmed aminosyror som kroppen på egen hand kan producera. Dessa behöver vi inte inta genom kosten.


BCAA är viktiga för vår muskeluppbyggnad och minimera risken för muskelnedbrytning. EAA har en väldigt stark effekt på vår proteinsyntes vilket även det bidrar till muskeluppbyggnad.


Aminosyror lämpar sig väldigt bra i samband med träning. Aminosyror tas upp av kroppen väldigt snabbt i kombination med att det främjar muskeluppbyggnaden. Aminosyror har även en väldigt positiv inverkan på återhämtningen samt motverkar muskelnedbrytningen vilket gör att intag i samband med träning är att rekommendera.


EAA eller BCAA?

Det finns ingen tydlig rekommendation kring vilket tillskott som lämpar sig bäst. EAA är utmärkt som komplement till kosten för att försäkra dig om att intaget av essentiella aminosyror når kroppen. Vill du öka intaget för optimal muskeluppbyggnad är BCAA ett väldigt bra alterntiv.

sv_SESwedish